WinNc 7.7

WinNc 7.7

Dunes MultiMedia – 6,4MB – Shareware – Windows
5 Stars User Rating
Developed by a small Dutch multimedia company called Dunes MultiMedia, WinNc uses the same key shortcuts and the same mouse functionality as a well-known DOS file manager, Norton Commander. WinNc gives you direct drag-and-drop access to network servers, network neighborhoods and other network computers in the double-pane interface, each of which function independently.

Tổng quan

WinNc là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Dunes MultiMedia.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của WinNc là 8.4, phát hành vào ngày 06/11/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 4.8, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

WinNc đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 6,4MB.

Người sử dụng của WinNc đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho WinNc!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có WinNc cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Dunes MultiMedia
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản